Ocena brak

Teoria kapitału intelektualnego

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011

DefinicjaTeoria kapitału intelektualnego - z punktu widzenia teorii najciekawszym i najcenniejszym wyróżnikiem najlepszych przedsiębiorstw staje się zdolność pozyskiwania kapitału intelektualnego. Głównym pomysłodawcą teorii jest G. Hamel.<br><br>


Charakterystyka • Zgodnie z teorią przedsiębiorstwo jest to organizacja i instytucja, która z połączeniem kapitału rzeczowego, finansowego i intelektualnego, ale ten ostatni powoduje zmiany w relacji wartości przedsiębiorstwa do jego wartości księgowej czy odtworzonej (tzw. Współczynnik q-Tobina) oraz przyczynia się do aktywnej roli koordynującej przedsiębiorstwa w gospodarce. Dzięki kapitałowi przedsiębiorstwo odgrywa w koordynowaniu gospodarki konkurencyjną i kooperacyjną rolę w stosunku do rynku. Jego wkład w koordynacje dokonuje się nie tylko przez alokację (wzrost), ale przede wszystkim w kreacje, przyciąganie kapitału intelektualnego. <br>
 • Pozycję konkurencyjną kreuje kapitał intelektualny oraz pozycja przedsiębiorstwa na rynkach pozyskiwania wiedzy, talentu i kapitału.<br>
 • Ogólnogospodarcze korzyści rozwoju przedsiębiorstw wynikający z rozwoju w nich kapitału intelektualnego<br>
 • Priorytetowe znaczenie przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie . Wszystkie podmioty (właściciel, menadżer, klient) staja się przedsiębiorcami w przedsiębiorstwie<br>
 • Zakładanie przedsiębiorstwa odbywa się głównie dzięki posiadanemu kapitałowi intelektualnemu, najczęściej pozyskiwanemu w pracy na rzecz wielkich firm czy w ośrodkach naukowo-badawczych, tzw. spin off, rozwój przedsiębiorstwa przez rozwój dostępu do rynków i kontrole rynków wiedzy, talentu i kapitału ryzyka, często w formie tzw. spin up czy spin out.<br>
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem odbywa się przez kreowanie firm horyzontalnych, sieciowych, wirtualnych, konkurujących zespołach centrów motywacji i kompetencji, zarządzanie projektowe, przedsiębiorczego przywództwa, kultury innowacyjnej.<br>
 • Kluczowa rola kapitału intelektualnego we wzroście i rozwoju gospodarczym jest precyzyjnie opisywana modelami wzrostu endogenicznego.<br>

Główni przedstawiciele teorii • Becker (1964)<br>
 • Itami, Roehl (1987)<br>
 • Brynjolfsson (1994)<br>
 • Zenger (1994)<br>
 • Powell,Dent-Micallef (1997)<br>
 • Hamel,Prahalad (1999)<br>
 • Kwiatkowski (2000)<br>
 • Andriessen (2004)<br>
 • Dobija (2003)<br>
 • Valikangas (2003)<br>
 • Koźmiński (2004)<br>
 • Kasiewicz, Rogowski, Kicińska (2006)

Przykłady przedsiębiorstw najlepiej wyjaśnione przez teorie


 • Sony<br>
 • Xerox<br>
 • BCG<br>
 • KPMG<br>
 • ATM<br>
 • Getin<br>
 • Kler<br>
 • V&S Luksusowa<br>
 • LG Electronics


Bibliografia

Podobne prace

Do góry