Ocena brak

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Wyjaśnianie teleologiczne (celowościowe)

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

Określa teraźniejszość przy znanej nam już przyszłości, podaje się cel wyjaśnianego zjawiska.

Problemy filozoficzne: jak coś, co jeszcze nie istnieje, może wyjaśniać istniejące zjawisko? Wyjaśnia się w sposób intencjonalny, zgodnie z teoretycznym założeniem wyrażającym nasze przekonanie, że zachowanie człowieka bardziej podlega mechanizmom celowościowym niż przyczynowym. Nie pytamy skąd się coś wzięło, ale odwrotnie – wskazujemy skutki istnienia czegoś.Za typ idealny działania celowościowego przyjmujemy działania racjonalne.

Często wyjaśnianie teleologiczne próbuje się przedstawić jako szczególny przypadek wyjaśniania przyczynowego, gdzie przyczynę stanowi cel.

Podobne prace

Do góry