Ocena brak

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Wyjaśnianie funkcjonalne

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

Uznawane często za odmianę wyjaśniania teleologicznego. Polega na wskazaniu, do czego to coś się nadaje, po co to jest, do czego służy, jaką pełni rolę. Tłumaczy zjawiska lub działania ich konsekwencjami . Jest ono często kwestionowane z powodu wątpliwej wartości poznawczej.

  • Funkcjonalizmpogląd, zgodnie z którym przedmiotem praw naukowych są wyłącznie zależności funkcyjne między zjawiskami. Zależności dające się przedstawić w postaci funkcji matematycznych nazywają się zależnościami funkcyjnymi. (w naukach empirycznych, w których wzory matematyczne mają ograniczone zastosowanie, zależności między faktami muszą być ujmowane inaczej, najczęściej w kategoriach warunku wystarczającego lub koniecznego).

Podobne prace

Do góry