Ocena brak

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Funkcje teorii

Autor /Mirek Dodano /15.06.2011

Wiedza ujęta w formę teorii powinna skutecznie zaspokajać ludzkie potrzeby poznawcze (dostarczać odpowiedzi, czynić świat zrozumiałym). Funkcje teorii:

  • funkcja deskryptywna (opisowa),

  • funkcja eksplanacyjna (wyjaśniająca),

  • funkcja prognostyczna (predyktywna)

  • funkcja pragmatyczna (praktyczna),

  • funkcja aksjologiczna (wartościująca).

Najczęściej podkreśla się f. wyjaśniającą teorii („dlaczego to coś jest takie, a nie inne?”)  przekonanie, iż wiedza teoretyczna jest wiedzą wyjaśniającą (np.: Sztompka, Turner). Jest ona szczególnie ważna, ponieważ warunkuje możliwość trafnej realizacji innych funkcji (przede wszystkim prognostycznej i praktycznej).

Podobne prace

Do góry