Ocena brak

Teoria instytucjonalna - Systemy o wysokiej niezawodności

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

  • technologie tych systemów są ściśle powiązane, co oznacza, że wystąpienie istotnego zakłócenie na dowolnym etapie procesu technologicznego może spowodować załamanie całego systemu

  • ścisłe powiązanie wyraża się w istnieniu ustalonych i relatywnie sztywnych standardowych procedur operacyjnych, które z zasady nie ulegają zmianie

  • ludzie pracujący w dowolnym miejscu systemu o wysokiej niezawodności wymagają doskonałego wykształcenia i stałego prze-szkolenia

  • systemy o wysokiej niezawodności tworzone są na poziomie, który gwarantuje wysoką wydajność

  • systemy wysoce niezawodne są wysoce redundantne

  • systemy wysoce niezawodne charakteryzuje znaczna sieciowość

  • systemy wysoce niezawodne stanowią połączenie organizacji rządowych, pozarządowych i biznesowych

  • w prawidłowo funkcjonujących systemach wysoce niezawodnych informowanie o błędach jest nagradzane, a nie karane

  • systemy wysoce niezawodne są z reguły hierarchiczne

Podobne prace

Do góry