Ocena brak

Teoria decyzyjna - Z perspektywy poszukiwania sensu

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

  • preferencje (cele) nie zawsze są ujawniane, a kiedy to ma miejsce preferencje są sprzeczne, zmienne, ambiwalentne oraz nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne

  • niejasne są tożsamości, co ma swoje źródło w wielości oczekiwań, które są nieprecyzyjne, niespójne i zmienne

  • rzeczywistość jest kształtowana społecznie; przynajmniej ta jej część, która ma do czynienia z decydowaniem i organizowaniem

Podobne prace

Do góry