Ocena brak

Teoria decyzyjna - Ograniczona racjonalność

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Formułując teorię racjonalnych decyzji, H.A. Simon od początku dostrzegał i wskazywał granice racjonalności. Ograniczenia logiki analizy środków do celów i hierarchii celów wynikają z:

  • niemożności całkowitego rozdzielenia środków i celów

  • niekompletności i niejasności celów

  • ograniczonych możliwości poznawczych decydentów

  • niepełnej informacji

  • fragmentaryczności wiedzy

  • tego, że zarówno środki, jak i cele są warunkowane przez czas i zmieniające się okoliczności

Zatem racjonalność jest ograniczoną racjonalnością.

Podobne prace

Do góry