Ocena brak

Teoria decyzyjna - Muddling through

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Nierealistyczność teorii racjonalnych decyzji podkreślił Charles Edward Lindblom (ur. 1917), według którego organizacje nie podejmują racjonalnych decyzji, lecz brną (muddle through), podejmując drobne decyzje inkrementalne w procesach, którym właściwe są:

  • wymieszanie środków i celów

  • ograniczona wiedza

  • ograniczone zdolności analityczne

  • brak czasu

  • niechęć do podejmowania dużego ryzyka

Pomimo tego zapoczątkowane przez H.A. Simona systematyczne ba-danie (ograniczonej) racjonalności decyzji stało się kluczowe dla zrozumienia administracji.

Podobne prace

Do góry