Ocena brak

Teoria decyzyjna - Logika rezultatu i logika kontekstu

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Będąc ciągle podstawowym pojęciem teorii decyzji, racjonalność jest współcześnie rozumiana i opisywana w różny sposób.

W szczególności można dokonać dystynkcji pomiędzy dwoma wzorami logiki racjonalności decyzji:

  • logiką rezultatu

  • logiką kontekstu

Obydwa wzory oparte są na zapoczątkowanym przez H.A. Simona logiczno pozytywistycznym opisie racjonalnego decydowania w konwencji środków do celów, ale cele definiują odmiennie.

Podobne prace

Do góry