Ocena brak

Teoria decyzyjna - Administracja jest światem decyzji

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Każde działanie administracji, które nie jest czystym decydowaniem (dokonywaniem świadomego i nielosowego wyboru), prawie zawsze oparte jest na wcześniejszej decyzji czy ciągu decyzji.

Początki decyzyjnej teorii administracji widzi się w szczególności w pracy Herberta A. Simona, Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization, New York 1947. Podstawą decyzyjnej teorii H.A. Simona jest pojęcie administracyjnej racjonalności.

H.A. Simon:

Poprawność decyzji administracji jest sprawą relacyjną. Decyzja jest poprawna, jeżeli stanowi wybór właściwych środków do osiągnięcia wyznaczonych celów. Racjonalny administrator troszczy się o dobór efektywnych środków”.

Podobne prace

Do góry