Ocena brak

Teoria decyzji politycznych - Typy uwarunkowań decyzji politycznych

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

 1. aksjologiczne (związane z systemem wartości decydenta)

 • światopoglądowe

 • ideologiczne

 • doktrynalne

 • wynikające z postawy, charakteru i doświadczenia polityka-decydenta

 1. dążenie do zdobycia, utrzymania lub odzyskania władzy politycznej

 2. uwarunkowania ekonomiczne i społeczne

 3. międzynarodowe

 4. uwarunkowania subiektywne i nieracjonalne (w tym stereotypy i uprzedzenia)

Wymienione uwarunkowania mogą mieć różnorodny charakter:

 1. pozytywny (gdy skłaniają do dynamicznego działania, wzmacniają motywację do podejmowania decyzji)

 2. negatywny (gdy skłaniają do decyzji pochopnych i błędnych oraz gdy prowadzą do zaniechania podejmowania koniecznych decyzji lub nieprzyjmowania odpowiedzialności za skutki decyzji)

Podobne prace

Do góry