Ocena brak

Teoria decyzji politycznych - Rodzaje ośrodków decyzyjnych

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

  1. Narodowe (działające na terenie danego państwa)

  2. Międzynarodowe (gremia kierownicze organizacji politycznych, militarnych i ekonom. oraz konferencje międzyn.)

  3. Będące organami państwa (parlament, prezydent, rząd)

  4. Niebędące organami państwa (centralne instancje partii politycznych)

  5. Nieformalne

Podobne prace

Do góry