Ocena brak

Teoria decyzji politycznych - Motywacje podejmowania decyzji politycznych

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

  • interesy polityczne grupowe i jednostkowe (interesy obiektywne: zgodne z rzeczywistą sytuacją danej grypy/organizacji oraz interesy subiektywne: jednostkowe lub grupowe wyobrażenia na temat danej sytuacji, nie zawsze zgodne z rzeczywistością);

  • dążenie do zdobycia i utrzymania władzy polit. przez elitę rządzącą lub opozycję;

  • indywidualne ambicje polityków;

  • potrzeby wynikające z racji stanu;

  • przypadkowe sytuacje, głównie związane z wydarzeniami niezależnymi od woli człowieka, ale posiadającymi duże znaczenie dla polityki;

  • chęć lub konieczność zawierania kompromisów politycznych wewnątrz państwa lub na arenie międzyn.

Podobne prace

Do góry