Ocena brak

Teoria decyzji politycznych - Kryteria podziału i rodzaje decyzji politycznych

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

1. Kryterium rangi i charakteru

- Strategiczne (perspektywiczne)

- Bieżące (taktyczne)

- Operatywne (doraźne)

2. Kryterium wiedzy dostępnej podmiotom

- podejmowane w warunkach pewności

-||- niepewności

-||- ryzyka

3. Kryterium adresata

- Ogólnospołeczne

- Partykularne

- Indywidualne (np. nominacja marszałka sejmu)

4. Kryterium szczebla wydawania decyzji

- Międzyn.

- Narodowe

- lokalne

5. Kryterium stopnia doskonałości

- Całościowo zoptymalizowane

- Częściowo -||-

- Zadowalające

- Niezadowalające

- Nietrafne

6. Kryterium związku z potrzebami społeczeństwa a wiadomościami decydentów

- Przyczynowe (motywem podjęcia decyzji są potrzeby społeczne)

- Celowościowe (motywem jest chęć oddziaływania na społeczeństwo)

7. Kryterium stopnia wiedzy dostępnej decydentom oraz zamiaru realizacji decyzji

- Realne

- Symboliczne

- Pozorne

Podobne prace

Do góry