Ocena brak

Teoria decyzji politycznych - Decyzja polityczna (określenia pojawiające się w definicjach)

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

  • akt nielosowego, rozmyślnego wyboru przyszłego działania lub zaniechania działania;

  • wybór między uświadomionymi i rozpoznawanymi przez decydenta/-ów wariantami przyszłego działania;

  • wybór jednego z dwóch możliwych rodzajów działań;

  • wybór dokonywany na polu polityki;

  • sztuka podejmowania decyzji na zasadzie rozumowania: informacjasytuacja decyzyjnadecyzja – następstwo decyzyjne.

Do góry