Ocena brak

Teoria ascezy

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

- w starożytności ascetami nazywano atletów (askesis - świczenie, systematyczny wysiłek; askein - obrabiać, kształtować)

- teoria ascezy została wprowadzona do chrześcijaństwa w III w. n.e. przez Klemensa z Aleksandrii oraz Orygenesa

- celem ascezy chrześcijańskiej jest udowodnienie miłości Bogu poprzez naśladownictwo (w dostępny sposób) cierpienia męki Chrystusa

- najważniejsza w ascetycznej ofierze jest miłość do Boga - jest to chęć współcierpienia z Chrystusem w jego ofierze za ludzkość, dążenie do wynagrodzenia (ekspiacji) za grzechy świata, a wreszcie chęć okazania Bogu miłości przez wybranie Jego samego ponad wszelkie dobra doczesne przez odrzucenie tych dóbr i wyrzeczenie się ich, co nie oznacza pogardy dla nich - inaczej ofiara byłaby bezwartościowa

- asceza pozytywna (duchowa) - dążenie do Boga i panowanie ducha nad ciałem przez modlitwę; środki: modlitwa, rozmyślania i kontemplacja - dążenie do cnoty i doskonałości

- asceza negatywna - zwalcznie uczuć, doznać czy stanów, które są przeszkodą w dążeniu do doskonałości; realizuje się przez cierpienie i wyrzeczenia podejmowane świadomie dla opanowania ciała i umocnienia nad nim władzy ducha

- asceza religijna polegała na praktykach zmiezających do oczyszczenia duszy, przebłagania za grzechy i zbliżenia do Boga

 

Podobne prace

Do góry