Ocena brak

Teoretyczne założenia humanistycznej strategii badań naukowych

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

1) Badane są fenomeny – zjawiska niepowtarzalne, jednostkowe, wytwory kultury, wytwory psychofizyczne

2) Zjawiska społeczne, związane z człowiekiem są inne niż zjawiska przyrodnicze

3) Badacz opiera się na własnej interpretacji

4) Badacz rezygnuje ze ścisłego planu badawczego, formułuje natomiast problemy badawcze w postaci pytań

5) Badania przeprowadzane są na próbie dostępnej badaczowi

6) bada się obszary, które dotychczas nie były zbadane

7) Badania są interpretacją działań badaczy – charakter jakościowy

8) Sporządza się matryce, winiety, mapy, sieci

9) Stosuje się metodę fenomenologiczną, etnograficzną

10) Badanie w działaniu, studium przypadków, obserwacja uczestnicząca, rozmowa (dialog narracyjny), wywiad recepcyjny, wywiad ekspercki, dyskusje

11) Klasyfikacja dorobku merytorycznego

12) Elementy metodologiczne: rozumienie (sensu, znaczenia), intuicyjne ujęcie całości, ocena wartości.

13) Opis – kieruje się ukazywaniem jednostkowego, indywidualnego charakteru badego wytworu, czy struktury,

14) Wyjaśnianie – polega na włączaniu badanych wytworów kultury w całościowy, hierarchiczny charakter struktury świata humanistycznego.

Podobne prace

Do góry