Ocena brak

TEOLOGIA, PRAWO, NOWE STRUKTURY

Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013

Oba sobory laterańskie tylko w małym stopniu zajęły się zagadnieniami teologicznymi. Nie tkwiły bowiemw nurcie reformy gregoriańskiej, poza problemem, czy symoniści jako heretycy mogą ważnieudzielać święceń. To zagadnienie opracował spekulatywnie Anzelm z Canterbury i zakończył długie dyskusje,wprowadzając rozróżnienie między władzą święceń, a urzędem połączonym z jurysdykcją. Reforma gregoriańska sprzyjała wszakże rozwojowi teologii i dała początek scholastyce. Bardziej jednak pogłębiłazainteresowanie prawem i przyczyniła się do rozwoju struktur kościelnych.

Podobne prace

Do góry