Ocena brak

Teologia pastoralna

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

Teologia zwracająca uwagę na:

a. przejście od studiowania Pisma Świętego i teologii systematycznej do przepowiadania i nauczania religii,

b. praktykowanie życia liturgicznego i sakramentalnego,

c. udzielanie rad w dziedzinie moralnej i duchowej,

d. troskę o ludzi mających szczególne potrzeby (np. o uchodźców, narkomanów, chorych, podeszłych wiekiem i umierających),

e. walkę o sprawiedliwość i pokój,

f. opiekę nad ludźmi w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych.

Wielu uważa teologię pastoralną za synonim teologii praktycznej albo krytycznego spojrzenia na wielostronne posłannictwo Kościoła w świecie. Na przestrzeni wieków wśród znakomitych ludzi, którzy dali swój wkład w rozwój teologii pastoralnej, wymienić trzeba św. Jana Chryzostoma (ok. 349-407), św. Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604) i Karla Rahnera (1904-1984).

Zob. ewangelizacja, homiletyka, kapłaństwo, katecheza, urząd duszpasterski, teologia, teologia misyjna.

Podobne prace

Do góry