Ocena brak

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Stworzenie świata

Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011

Bóg stworzył cały świat materialny oraz duchowy bezpośrednio oraz z niczego. Stworzenie z nicości podkreślamy tu, że nawet materia pierwsza nie istniała przed aktem stworzenia (wiadomo, że materia pierwsza bez formy istnieć nie może w ogóle). Podkreślamy przez to, że przed stworzeniem nie istniały jakiekolwiek inne praelementy materii.

Stworzenie w czasie przyjmujemy jako dogmat z uzasadnieniami nauki Objawienia. Co do tej prawdy istnieją dwie rozbieżne teorie:

    • pierwsza mówi, że rozumowe udowodnienie faktu stworzenia świata prowadzi zarazem do rozumowego uznania stworzenia w czasie, a to wyklucza by świat istniał odwiecznie.

    • Druga natomiast według św. Tomasza, Dunsa Szkota, Suareza utrzymuje, że samym rozumem nie jesteśmy w stanie wykluczyć możliwości odwiecznego istnienia jakichś bytów niezniszczalnych. Lecz musimy zaznaczyć; nie chodzi tu o pojęcie wieczności jaki odnosimy do Boga (trwanie bez następstwa chwil), lecz o wieczności w szerszym tego słowa znaczeniu (trwanie w następstwie chwil bez początku i bez końca) jak np. bez końca trwać będzie dusza nieśmiertelna ludzka, aniołowie.

Świat został przez Boga stworzony z aktu woli Bożej, wolnej od jakichkolwiek konieczności.

Wszystko co Bóg stworzył było dobre. Bóg udzielił istotom rozumnym władzę przetwarzania świata i siebie. Świat musi być podtrzymywany w swym trwaniu przez tego, który go stworzył. Istnieje naturalny wpływ Boga na czynności stworzeń. Świat jest odbiciem myśli Bożej, której są idee rzeczy stworzonych.

Mamy dwa opisy stworzenia świata w dwóch wersjach, w tradycji kapłańskiej, która jest młodsza i tradycji jahwistycznej.

Podobne prace

Do góry