Ocena brak

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - O Bogu jedynym (natura Boga)

Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011

Mówiąc o Bogu należy przede wszystkim pamiętać o jego transcendencji. To znaczy, że mówiąc o Bogu, mówimy o takiej rzeczywistości, o takim Kimś, kto jest zupełnie inny niż wszystko i wszyscy. Bóg jest tajemnicą, zamieszkuje światłość niedostępną. Bóg jako transcendentny może być poznany na tyle na ile sam da się poznać. Bóg transcendentny i ukryty objawił się w Jezusie Chrystusie nie przestając być tajemnicą (Kto widzi Jezusa, widzi Ojca). Jezus jest więc naszą drogą do Ojca. We wcieleniu widzimy utożsamienie się wieczności i czasu. Podstawowa prawda o Bogu to, że Bóg jest miłością, cokolwiek czyni, czyni to z miłości.

O Bogu możemy mówić posługując się pojęciami analogicznymi, oraz na podstawie Objawień, gdzie Bóg udostępnia nam swoją tajemnicę dzięki swojej immanencji w świecie stworzonym, a jeszcze bardziej i w nowy sposób – przez nadprzyrodzone udzielenie się człowiekowi. Gdy chcemy mówić o Bogu , źródłem naszej wiedzy jest Jezus Chrystus. Jezus uczy o Bogu w sposób autorytatywny, ukazując, że ma inne poznanie i pozaludzkie możliwości poznania.

Podobne prace

Do góry