Ocena brak

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Angeologia

Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011

Naukę o aniołach spotykamy już wyraźnie objawioną w pierwszej księdze, bo już w księdze Rodzaju; „Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia”.

W dalszych księgach aniołowie określani bywają różnymi oznaczeniami, np.: Rafael w Ksiedze Tobiasza, Michał Archanioł w Księdze Daniela, Serafini u Izajasza, Cherubini u Ezechiela, całe zaś społeczności noszą nazwę zastępów, czyli hufców wojska niebieskiego. W księdze Daniela czytamy o przepotężnej ilości duchów anielskich. Obfitych treści o aniołach dają też psalmy. Aniołowie są duchami nie posiadającymi ciała. O nieśmiertelności aniołów świadczy wypowiedź Jezusa, który mówił: „Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom”.

Teologia biblijna dostarcza nam następujących informacji na temat aniołów, że są duchami niewidzialnymi, nieśmiertelnymi i obdarzonymi wielkim, lecz ograniczonym zakresem wiedzy oraz wolną wolą. Aniołowie zdolnościami poznawczymi przewyższają ludzi. miedzy aniołami istnieje hierarchia, z Pisma Świętego dowiadujemy się, że są archaniołowie, cherubini i serafini.

Pan Bóg stworzył wszystkie byty dla określonych celów. Posłannictwo aniołów polega na służbie spełnianej wobec Boga i na sprawowaniu opieki nad ludźmi. Aniołowie zostali obdarzeni łaską uświęcającą i dzięki niej ci, którzy zwycięsko przybyli czas próby, osiągnęli uszczęśliwiający ogląd Boga. Natomiast Aniołowie Stróżowie opiekują się poszczególnymi ludźmi.

Pan Bóg stworzył aniołów, którzy pierwotnie byli dobrymi. Aniołowie, którzy nadużyli przez grzech ciężki wolnej woli, zostali wiekuiście od Boga odrzuceni i potępieni. W następstwie grzechu pierworodnego rodzaj ludzki popadł w pewnego rodzaju niewolę szatana. Nawet po przezwyciężeniu przemocy szatana przez dzieło Odkupiciela Jezusa Chrystusa upadli aniołowie mogą do czasu Sądu Ostatecznego w pewnej jeszcze mierze kusić i trapić ludzi różnymi sposobami, a liturgia Kościoła niesie człowiekowi w tej walce przeciwko nim skuteczną pomoc.

Podobne prace

Do góry