Ocena brak

TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Chrystologiczne centrum

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Święty Duch Boga który bierze nas w posiadanie jest Duchem Jezusa Chrystusa, w którym żyje i jest blisko nas. Jan i Łukasz opisują jak przez tego Ducha stajemy się podobni do Niego i jesteśmy przez Niego posłani jak On przez Ojca aby przejąć Jego funkcje i być przekazicielem bożych obietnic. To trwałe związanie z Chrystusem i podobieństwo do Chrystusa chce wyrazić termincharakter sacramentalis” dopełniony przez namaszczenie i włożenie rąk. Chrzest czyni z wierzących jeden lud kapłański, który wobec świata pełni kapłańską pomoc.

Bierzmowanie nakłada na nas wszystkich kapłański charakter, urząd zadanie dla zbawienia świata. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Vaticanum Secundum w 2 rozdz. na określenie tego słowa, powszechnego kapłaństwa jako uczestnictwa wszystkich wiernych w potrójnym urzędzie Jezusa Chrystusa, Jego funkcji nauczycielskiej, uświęcającej i pasterskiej. Bierzmowanie ma na celu realizowanie mocą Ducha Jezusa Chrystusa wiarę, która osobowo zawsze jest darem. Bowiem nasza możność wierzenia i wola wierzenia są już wcześniej spowodowane przez Boga ale zawsze jest ona decyzją w swoim rozwiniętym pełnym kształcie, jest decyzją dla samej siebie, własnego spełnienia się, własnego życia. Ta własna decyzja istnieje już u ochrzczonego, jeszcze nie bierzmowanego. Przez bierzmowanie określa się jednoznacznie przed Bogiem i jednoznacznym wymiarem Kościoła, bierzmowanie jest wyznaniem wiary w Ducha Św.

To co specyficzne co we właściwym sensie odznacza tę wspólnotę w Ducha Św. zostało założone podarowane nie jest naszym dziełem lecz dziełem Boga on sam jest w nas nowym Duchem, on sam jest wizję jedności Która czyni nas Kościołem. Kościół nie żyje swoją siłą organizatorskiej struktury lecz faktem, że Duch wywyższonego Pana Duch Sw. Czyni ten Kościół ludem Bożym, otwartym na działanie Ducha św. w którym spotykamy się z Duchem Jezusa Chrystusa i przez Niego określony. Bierzmowanie sprawia, że Kościół nie jest sam w sobie lecz dla świata.

Podobne prace

Do góry