Ocena brak

TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Aspekt eklezjologiczno – sakramentalny

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Podczas sakramentu bierzmowania dochodzi do głosu nowy moment we wzroście wiary. Chrześcijanin obdarowany Duchem Świętym w przyszłości powinien być do dyspozycji Kościoła dla pełnienia misjonarskich zadań. Umożliwia chrześcijaninowi wypowiedzenie całkowitego „tak” na zwrócenie się Boga w Jezusie, „tak” na wspólnotę kościelną, na zaangażowanie na rzecz człowieka, grupy, na całą wspólnotę, na służbę dla drugich.

Do góry