Ocena brak

Teodolit

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Teodolit jest w gruncie rzeczy urządzeniem podob­nym do niwelatora. Jest to również luneta, jednakże można nią obracać zarówno w płaszczyźnie pozio­mej, jak i pionowej. Dwie podziałki pokazują ruch lunetki w obu płaszczyznach. Podobnie jak niwela­tor, teodolit także wymaga dokładnego wypoziomowania i jest wyposażony w poziomicę.
Teodolitu używa się powszechnie przy mierze­niu większych obszarów. By sprawdzić dokładność takich pomiarów, przy kreśleniu mapki geodezyj­nej wykorzystuje się odległości i kąty zmierzone od punktu do punktu w całym mierzonym obszarze. Przypuśćmy,' że mamy cztery punkty kontrolne. Z punktu A wykreśla się na podstawie pomiarów pozycję punktu B, z punktu B pozycję C, z C pozy­cję D. Ostatecznie z punktu D wykreśla się pozycję punktu A, która powinna się pokrywać z pozycją punktu startowego, a ewentualne niewielkie nie­zgodności określają poziom dokładności obmiaru. Jeśli różnica jest znaczna, oznacza to, że podczas pomiarów bądź kreślenia mapki popełniono błąd.

Podobne prace

Do góry