Ocena brak

TEMPEST, Hawker - samolot

Autor /edward Dodano /01.03.2011

Brytyjski samolot myśliwski, po­wstał w wyniku zmian, jakie głów­ny konstruktor zakładów Hawker Aircraft Co. Ltd., Sydney Camm, wprowadził do myśliwca *Typhoon Mk 1. Nowa konstrukcja skrzydeł wymagała przesunięcia zbornika pa­liwa do kadłuba i zmiany konstruk­cji kadłuba. Projektant przewidział zastosowanie silnika Sabre IV, jed­nakże opóźnienia w dostawie zmu­siły do zastosowania dostępnego sil­nika Sabre II. W wyniku tych zmian w połowie 1942 r. powstał całkowi­cie nowy samolot, który nazwano Tempest (Burza).

W czerwcu 1942 r. zaplanowano budowę sześciu proto­typów: jednego Mk I z silnikiem Sa­bre VI, dwóch Mk II z silnikami Centaurus, jednego Mk III z silni­kiem Rolls-Royce Griffon 2B, jed­nego Mk 4 z Griffonem 61 oraz Mk Vz Sabre III. Ograniczone moż­liwości produkcyjne pozwoliły na zbudowanie tylko trzech prototy­pów. Tempest V oblatano 2 września 1942 r. i ten samolot z silnikiem Sa­bre II skierowano do produkcji se­ryjnej, która ruszyła 25 czerwca 1943 r. Rozpoczął służbę w dywi­zjonach RAF w kwietniu 1944 r. Był szybkim i dobrym samolotem my­śliwskim i szturmowym, a najwięk­sze sukcesy odnieśli piloci tych sa­molotów w walkach z pociskami *V-1, zestrzeliwując od 13 czerwca do 5 września 1944 r. 638 pocisków skierowanych na Wielką Brytanię.

Duża prędkość w locie poziomym i możliwość rozwinięcia w locie nurkowym prędkości 805 km/h po­zwoliła pilotom Tempestów na pod­jęcie walki z niemieckimi samolota­mi odrzutowymi *Messerschmitt Me 262. Do sierpnia 1945 r. wybudowano ok. 800 samolotów tego typu.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Tempest V)

silnik Napier Sabre II o mocy 2210 KM

rozpiętość 12,5 m

długość 10,26 m

maks. masa startowa 6412 kg

maks. prędkość 702 km/h

zasięg 1190 km

4 działka kal. 20 mm

908 kg bomb lub 8 rakiet

Podobne prace

Do góry