Ocena brak

TEMATYKA W ŚREDNIOWIECZU

Autor /skoczek Dodano /05.03.2011

•  obyczajowa 

„O zachowaniu się przy stole” Podmiot liryczny wskazuje dobre zasady zachowania się przy stolefunkcja wychowawcza i dydaktyczna. Utwór rozpoczyna wezwanie pomocy Bożej - apostrofa. Następnie autor opowiada o tym co rośnie na polu i niedługo zostanie zebrane i znajdzie się na biesiadnym stole. Udziela rad kobietom i mężczyznom. Pod koniec zachęca do przyswajania sobie dobrych obyczajów. Prosi też Boga o odpuszczenie grzechów i zasłanie radości na wszystkich ludzi.

 •  satyryczna

Rozmowa mistrza Polikarpa że śmiercią” Śmierć ukazana jest jako rozkładający się trup kobiety z kosą → obraz szkaradny, odrażający. W czasach średniowiecza ludzie interesowali się śmiercią. Jej istotą i cechami. Obraz pojawia się w tekstach, obrazach. Wszyscy ludzie podlegają śmierci. Śmierć podlega Bogu.  „Satyra na leniwych chłopów” Jest to utwór ganiący chłopów, którzy nie spełniają obowiązków jak by tego chciał podmiot liryczny. Chłopi wykręcają się i unikają pracy. Wiersz ten ukazuje rozbieżność interesów chłopów i właścicieli ziemskich.

−  chłopi pracują tylko pod okiem pana, gdy odejdzie leniwią się

−  odpoczywają zbyt często

−  obłudnie udają pracę

−  kradną własność pana

− świadomie psują narzędzia Archaizmy:

−  leksykalne

−  fonetyczne

−  fleksyjne

−  semantyczne

 •  historyczna 

„Śmierć o zamordowaniu Jędrzeja Tęczyńskiego” Zamożny szlachcic niezadowolony z naprawy zbroi pobił płatnerza. Wzburzony tłum wystąpił przeciwko okrutnemu szlachcicowi. Ten ukrył się w kościele lecz został tam zabity.

Podobne prace

Do góry