Ocena brak

Telepraca

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Powinna służyć przestawieniu formuły porządkowo – dyscyplinującej stosunku pracy na formułę wynikową. Jest ona jedną z 2 form (obok pracy chałupniczej) pracy domowej mającą międzynarodowy charakter i zasięg. Nie jest ona rozumiana jednoznacznie. Wspólną cechą różnych definicji jest to, że telepraca wiąże się ze świadczeniem pracy na odległość i przy wykorzystaniu technologii informatyczno–komunikacyjnych. Istotne jest również to, że nie ma ona ograniczeń podmiotowych z wyjątkiem zawodów natury praktycznej.

Zazwyczaj telepraca jest odnoszona do pracowniczego stosunku zatrudnienia, może jednak wiązać się również z innymi układami prawnymi, gdzie telepracownik jest podmiotem całkowicie samodzielnym.

Zalety: potanienie kosztów pracy; oszczędności (nie trzeba dojeżdżać), zwiększenie szans dla pracowników wsi jak i osób niepełnosprawnych; aspekty ekologiczne

Wady: wyobcowanie, samotność pracownika

Podobne prace

Do góry