Ocena brak

Telepraca

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Telepraca to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której poważna część pracy pracownika wykonywana jest poza siedzibą firmy, albo tam gdzie dostarcza się produkt oraz gdy praca wykonywana jest przy wykorzystywaniu technologii informacyjnej i technologii transmisji danych, a w szczególności Internetu. Pojęcie to obejmuje pracę w domu, zamienność pracy w biurze i w domu, teleprace mobilną, oraz prace w lokalnych centrach telepracy.

Telepraca w domu ma miejsce wtedy, gdy pracownik lub zleceniobiorca pracuje w miejscu zamieszkania, zamiast dojeżdżać do siedziby firmy lub instytucji a część jego domu lub mieszkania staje się biurem wyposażonym w telefon, faks, modem itp. Wśród telepracowników realizujących swoje zadania w domu można wyróżnić: telepracowników najemnych zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz telepracowników samozatrudniających się lub kontraktowych.

Telepraca przemienna ma miejsce wtedy, gdy pracownik wykonuje część swoich zadań w domu, a część w siedzibie firmy lub instytucji. Relacje tych dwóch części czasu pracy jest zróżnicowana, poczynając od niewielkiego udziału w domu ( jeden dzień w tygodniu), do sporadycznych spotkań w siedzibie firmy.

Telepraca mobilna ( nomadyczna) charakteryzuje się tym, że telepracownicy nie mają głównego miejsca pracy ( dom, biuro), ale swoje zadania realizują dzięki technikom teleinformatycznym w podróży lub u odbiorców, lub u klientów.

Centra telepracy to ośrodki wyposażone w urządzenia umożliwiające realizowanie zadań za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, tzw. wirtualne biura, umożliwiające pracę osobom, które nie mogą lub nie chcą wykonywać jej w domu, a dojazd do głównej siedziby firmy jest dla nich zbyt kosztowny i czasochłonny.

Podobne prace

Do góry