Ocena brak

TELEPATIA

Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013

Przekazywanie na odległość różnych treści bez pośrednictwa znanychśrodków fizycznych. Przekaz może dotyczyć nie tylko konkretnych myśli,ale także różnych stanów psychicznych, wzruszeń, nastrojów, przeczućitp. Zdolności telepatyczne są czasem jednym z objawów ponarkotycznych.

Nie zostało dotąd wyjaśnione, jakiego rodzaju energia jest nośnikiemprzekazu. Najczęściej wymienia się fale elektromagnetyczne, z koleijednak doświadczenie z tzw. klatką Faraday'a wyklucza taką możliwość.Inne wyjaśnienia odnoszą się do zjawisk -> HOLOGRAFII czy -> REZONANSU.Patrz: -> PSI.

Podobne prace

Do góry