Ocena brak

Teizm

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

(gr. “Bóg”). Wiara w transcendentnego, osobowego Boga, który stwarza i utrzymuje w istnieniu nasz świat oraz działa w nim w szczególny sposób (np. przez cuda). W przeciwieństwie do panteizmu, teizm nie kładzie aż tak wielkiego nacisku na Bożą immanencję, żeby Boga utożsamiać ze światem.

W przeciwieństwie do deizmu natomiast teizm głosi, że Bóg jest nie tylko odległym Stwórcą, ale także dzię-ki opatrzności, objawieniu i różnorodności czynów zbawczych jest On nieustannie zainteresowany na-szym dobrem.

Platonik z Cambridge, Ralph Cudworth (1617-1688) jest prawdopodobnie twórcą tego wyrazu. Immanuel Kant (1724-1804) jasno odróżniał między teizmem a deizmem. Mimo wielu różnic, chrześcijaństwo, islam i judaizm można uznać za religie teistyczne (NA 3-4).

Zob. Bóg.

Podobne prace

Do góry