Ocena brak

Technologiczne przygotowanie produkcji

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Technologiczne przygotowanie produkcji obejmuje następujące typowe etapy:

  1. Opracowanie koncepcji procesu technologicznego – od procesów metalurgicznych po procesy obróbki powierzchniowej pod rygorami efektywności czy nowoczesności stosowanej produkcji.

  2. Ustalanie postaci i właściwości materiałów wyjściowych – wiąże się m.in. z rozrastaniem rynków materiałowych i z wiedzą o tym jakie materiały są dostępne, jakie muszą być właściwości zastosowanych materiałów

  3. Wyznaczanie operacji technologicznych i ustalanie kolejności ich wykonywania – kwestia podziału całego procesu technologicznego na kilka obszernych operacji lub na wiele bardzo niewielkich fragmentów, mało skomplikowanych cząstek procesu. Jeśli zakładamy podział na niewiele części to wiąże się to z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników czyli wyższe płace, potrzebne są bardziej uniwersalne maszyny, korzyścią jest duża elastyczność produkcji, możliwość łatwego przestawienia na produkcję innych wyrobów, niekorzystna jest jednak niska wydajność. Podział na wiele małych etapów daje możliwość zatrudniania ludzi o niskich kwalifikacjach czyli można zapłacić im dużo mniej, szkolenie może trwać krótko i pracownicy są już gotowi do pracy, są też bardzo wydajni, ale w takim przypadku produkcja jest mało elastyczna, trzeba wtedy przeprojektować cały proces a nie tylko jedną operację.

  4. Wyznaczanie maszyn i urządzeń produkcyjnych – należy wybrać maszyny i urządzenia które dla danego procesu produkcyjnego będą spełniały najlepiej swoje funkcje, wybór między maszynami wielofunkcyjnymi a maszynami prostymi. Wiąże się to z szybkością, dokładnością i elastycznością produkcji.

  5. Określanie pomocy warsztatowych – dobrze dobrane narzędzia ułatwiają wykonanie operacji

  6. Opracowanie konstrukcji specjalnych pomocy warsztatowych – technologie i ich wykonanie

  7. Określanie sposobu wykonania operacji technologicznych – podział na operacje drobne lub obszerne i określanie sposobu wykonania tych operacji. Określanie w jaki sposób pracownik ma wykonać powierzone mu zadanie.

  8. Określanie kwalifikacji wykonawców – zbyt kosztowne jest zatrudnianie pracowników o niepotrzebnych kwalifikacjach ale nie można też o zbyt niskich kwalifikacjach bo są to oszczędności tylko pozorne

  9. Ustalanie norm zużycia czasu pracy oraz norm zużycia materiału

 

Technologiczne przygotowanie produkcji w przemyśle obróbczo – montażowym realizowane jest w komórkach produkcyjnych wg funkcji bądź wg wyrobów i dokumentacji technologicznej (karty technologicznej, która stanowić może automatyczny produkt handlowy o wyjątkowo wysokiej opłacalności.

 

Podobne prace

Do góry