Ocena brak

Techniki zbierania danych jakościowych

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Każda z opisanych powyżej metod badawczych korzysta z jednej lub więcej technik zbierania danych empirycznych (wielu badaczy woli określenie „materiału empirycznego”, ponieważ nie wszystkie dane mają charakter numeryczny, lecz zwykle opisowy).

Techniki zbierania danych w badaniach jakościowych obejmują wywiady, techniki obserwacyjne, a nawet literaturę przedmiotu czy badania archiwalne. Pisane źródła danych obejmują publikowane i niepublikowane dokumenty, sprawozdania i raporty, pamiętniki, listy, wiadomości mailowe, faksy, artykuły prasowe, kolekcjonowane obrazy lub ilustracje itd.

W praktyce badawczej rozróżnia się pierwotne i wtórne źródłą danych. Jako pierwotne źródła traktowane są nie upublicznione, zebrane przez badacza informacje, uzyskane bezpośrednio od respondentów lub organizacji. Źródła wtórne stanowią różnego rodzaju opublikowane wcześniej materiały (artykuły, książki, raporty, sprawozdania itd.).

W naukach społeczno-ekonomicznych stosuje się dość często analizę przypadku, opartą na wywiadach, dokumentach, a rzadziej na obserwacji uczestniczącej. Z kolei przy badaniach etnograficznych badacze spędzają sporo czasu w terenie, analizując sposób życia mieszkańców, odwiedzając lokalne muzea, biblioteki, czy ośrodki kultury, stosując również takie techniki, jak filmowanie, czy nagrywanie kaset magnetofonowych oraz techniki projekcyjne.( Kowal 2006).

Podobne prace

Do góry