Ocena brak

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Grupa technik językowych

Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013

Jest to bardzo szerokie zagadnienie. Przez grupę technik językowych należy rozumieć korzystanie ze wszelkiego rodzaju środków językowych w celu podwyższenia prestiżu głoszonej idei lub obniżenia zwalczanej.

Istnieje rozległa literatura poświęcona językowi środków przekazu (tak polska jak i obca), w której przeważa analiza między innymi języka perswazji, głównie reklamy. Tu można wskazać na prace W. Pisarka, J. Bralczyka i wiele innych. W części tej literatury można znaleźć analizę pewnych typowych dla danego rodzaju perswazji środków językowych, które służą zwiększaniu skuteczności oddziaływania - one powinny znaleźć się w tej grupie .

Mając świadomość wielkości obszaru zastosowań grupy technik językowych mogę wskazać tylko niektóre, moim zdaniem najważniejsze kierunki lub, jak kto woli, obszary wykorzystania tych technik. Polegają one na wykorzystaniu możliwości składni, zasobu słownictwa oraz stosunków między danym słowem a przedmiotem przez niego oznaczanym, tak języka ojczystego nadawcy i odbiorców, jak i języków obcych. Można wymienić następujące kierunki:

- korzystanie z możliwości leksykalnych własnego języka i obcych. Używanie archaizmów, neologizmów, określeń gwarowych lub środowiskowych albo słów obcych itd. Robi się to dla różnych celów: dodania powagi (słownictwo łacińskie lub w innym klasycznym języku dla danej kultury), lepszego scharakteryzowania opisywanych wydarzeń, wypowiedzi itp. (gwara, wstawki z języka opisywanego obszaru językowego) lub ośmieszenia (świadome przekraczanie norm językowych itp.), wykorzystanie możliwości składni: wszelkiego rodzaju stylizacje (środowiskowe, etniczne lub regionalne), robienie określonych użytków z takich możliwości języka jak na przykład stosowania negacji, liczby mnogiej (chociażby liczba mnoga utworzona od nazwiska nadająca pejoratywne znaczenie) itp. , w różnych konkretnych kampaniach perswazyjnych. Stosowanie części zaleceń z dziedziny sztuki oratorskiej lub erystyki (z wyłączeniem zaleceń dotyczących logiki wywodu i argumentacji, ponieważ one należą do innej grupy technik) itd. 

Podobne prace

Do góry