Ocena brak

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Grupa technik argumentacyjnych

Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013

Podobnie jak w przypadku technik językowych, grupa technik argumentacyjnych stanowi obszerne pole zastosowań i w odróżnieniu od wielu innych technik przedstawionych w tej typologii, ma ona dość dużą literaturę, zwłaszcza z dziedziny logiki i prawa. Dlatego wymienię tylko najważniejsze cechy tej grupy - właśnie grupy, ponieważ jest tu wiele możliwych do zastosowania chwytów.

Grupę technik argumentacyjnych można określić następująco: jest to świadome stosowanie argumentacji lub argumentów określonego rodzaju w celu zwiększenia skuteczności przekonywania w procesie oddziaływania perswazyjnego. Do tej grupy można zaliczyć miedzy innymi:

  • stosowanie określonej struktury argumentacji z odpowiednim zaakcentowaniem tezy, żądania lub argumentu,

  • stosowanie rozszerzonego lub uproszczonego schematu procesu argumentacji ,

  • używanie argumentów jedno- lub dwustronnych (argumenty tylko za lub przeciw albo i za i przeciw) czyli rola, jaką pełni zastrzeżenie w schemacie procesu argumentacji,

  • stosowanie argumentów rzeczowych lub nierzeczowych w procesie oddziaływania perswazyjnego (dotyczących sedna (meritum) sprawy lub nie),

  • używanie określonych rodzajów argumentów, które zostały wyodrębnione i nazwane jeszcze w starożytności, głównie dla potrzeb logiki i prawa. Oto niektóre z nich: ad oculos, ad ignorantiam, ad misericordiam, ad personam, ad vanitatem, ad verecundiam, a simili, a contrario, a minori ad maius, a maiori ad minus, a silentio, ex concessis itd.

Nie wszystkie rodzaje argumentów mają jednakowe znaczenie dla perswazji jako pewnego rodzaju chwyty lub przebiegłości: wymienione wyżej i niektóre inne argumenty większe, natomiast na przykład ad rem lub ad judicium mniejsze (nawoływanie do tego, aby nie odchodzono od meritum sprawy lub apelowanie do zdrowego rozsądku).

Argumentów używa się nie tylko w perswazji obliczonej na duże masy odbiorców - również w życiu codziennym. Aby określona argumentacja była techniką perswazyjną musi tu wystąpić intencja perswazyjna, to znaczy na przykład reklamowa lub z dziedziny public relations. Szczególnie dobrze jest to widoczne, gdy stosowane są argumenty nierzeczowe wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość stosowania argumentów rzeczowych.

Podobne prace

Do góry