Ocena brak

Techniki organizatorskie par excellence

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012

TECHNIKI ORGANIZATORSKIE PAR EXCELLENCE

 1. Badanie metod pracy polegające na systematycznym rejestrowaniu, analizowaniu oraz wydaniu krytycznej oceny istniejących sposobów wykonania pracy a następnie na zaprojektowaniu i wprowadzeniu w życie metod łatwiejszych i efektywniejszych
 2. Mierzenie pracy obejmujące zbiór metod i technik służących do wyznaczania struktury zużycia czasu pracy oraz trwania operacji, czynności i ruchów roboczych. Podstawowymi metodami mierzenia pracy są:
 3. Normowanie czasu pracy tworzące rodzinę metod i technik umożliwiających określenie czasowych norm pracy oraz normatywów pracochłonności
 4. Metody wartościowania pracy mające na celu określenie stopnia trudności wykonywania pracy na konkretnych stanowiskach pracy a w konsekwencji do stworzenia podstawy dla konstrukcji systemu płac
 5. Metody koordynowania procesów pracy w czasie czyli zbiór metod i technik służących do koordynacji i kontroli przebiegów procesów pracy w czasie np.:
  • wykresy Gantta
  • harmonogramy Adamieckiego
 6. Organizowanie procesów pracy w przestrzeni, do którego zalicza się zbiór metod służących do rozmieszczania procesów pracy w przestrzeni np.:
 7. Analiza wartości w skład której wchodzi zbiór metod i technik szczegółowych pozwalających polepszać funkcjonalność lub znajdować możliwości redukcji kosztów w systemach, produktach np.:
  • metoda ABC
  • technika drzewa funkcji
  • metody heurystyczne
 8. Badanie i organizowanie pracy biurowej obejmujące zespół technik wykorzystywanych do systematycznego badania i usprawniania organizacji, sposobów pracy.

 9. Autor: Katarzyna Sordyl
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry