Ocena brak

„Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym.”- Komputer i internet w edukacji.

Autor /fghi700 Dodano /24.02.2007

Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

Temat: „Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym.”- Komputer i internet w edukacji.

Kiedy w połowie lat 90.pojawiłay się w Polsce pierwsze, przeznaczone dla dzieci multimedialne programy edukacyjne, spotkały się one raczej z życzliwym, ale też krytycznym przyjęciem. Zarzucano im niekiedy przerost formy nad treścią oraz liczne błędy metodyczne i techniczne. Krytykowano przykładanie zbyt dużej wagi do strony informatycznej produktów w porównaniu do ich użyteczności dydaktycznej. Mimo tych wad, znalazły one wśród uczniów i nauczycieli wielu zwolenników. W chwili obecnej posiadamy niezwykle szeroką ofertę rynkową dopracowanych w szczegółach, interesujących oraz godnych polecenia, zarówno polskich programów edukacyjnych, jak również spolszczonych wersji programów obcojęzycznych. Możemy wybierać wśród bogatej gamy programów: gier dydaktycznych, układanek, puzzli, kolorowanek, książeczek multimedialnych, odpowiednio dobierając je do wieku odbiorcy i upodobań dziecka (ulubieni bohaterowie książek, filmów animowanych czy komiksów).
Zjawiskiem nierozerwalnie związanym z coraz powszechniejszym dostępem dzieci do komputerów, zarówno w domach, jak i w szkołach, a wymagającym odrębnej analizy, jest zagadnienie wykorzystania sieci Internet w procesie nauczania i uczenia się. W tym referacie skupimy się na zagadnieniach związanych z edukacją dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej.
Wykorzystanie Internetu i komputerów w procesie kształcenia najmłodszych wzbudza wiele kontrowersji. W przypadku młodzieży w starszym wieku szkolnym nie pojawia się tyle wątpliwości. Korzyści wynikające z umiejętności posługiwania się komputerem oraz posiadania dostępu do Internetu są jednoznaczne. Na rynku programów i w zasobach sieci osiągalnych jest wiele edukacyjnych wydawnictw multimedialnych mogących wspomóc, ułatwić, a także uatrakcyjnić naukę wielu przedmiotów. Dostępne w Internecie wersje on-line licznych encyklopedii, słowników, leksykonów mogą uprościć dostęp do informacji. Dzięki Internetowi stosunkowo łatwo jest pozyskać potrzebne materiały do różnego typu referatów i opracowań. Kiedy jednak prowadzimy rozważania na temat celowości i potrzeby wykorzystania komputera i Internetu w edukacji dzieci młodszych korzyści nie są już tak bardzo widoczne. Dostrzegalna jest również dużo wyraźniejsza polaryzacja stanowisk i opinii. Od skrajnie entuzjastycznych, które widzą w komputerze panaceum na wszelkie braki i utrudnienia związane z procesem kształcenia, do zdecydowanych przeciwników, w wypowiedziach których komputer i Internet jawią się jako ogromne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju małego człowieka. W podobnych sytuacjach często bywa tak, że po obu stronach konfliktu można napotkać wiele słusznych i wartych szerszej uwagi spostrzeżeń i analiz.

Do góry