Ocena brak

Techniki badawcze wykorzystywane w badaniach organizacyjnych

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

Wyróżniamy trzy powszechnie stosowane techniki w badaniach organizacyjnych:

  1. Informowanie o sondażach – posługuje się ankietą ale nie ogranicza się do zbierania danych. Są one przekazywane kierownikom i podwładnym, tak aby wyniki sondażu mogły służyć za podstawę zmian.

  2. Tworzenie zespołu – zespół lub grupa robocza stanowiąca podstawową komórkę organizacji, może być logicznym ośrodkiem zwiększania efektywności. Tworzenie zespołu w ramach OD ma podwyższyć efektywność zespołów oraz poczucie uczestnictwa ich członków. Tworzenie zespołu może być nakierowane na dwa różne rodzaje zespołów czy grup roboczych – grupa rodzinna (pracownicy +kierownik), grupa specjalna (powstaje w wyniku fuzji lub innej zmiany strukturalnej w organizacji). Celem powstania tycz grup jest ustalenie przeszkód skutecznej pracy zespołowej, poprawa wykonywania zadań i stosunków między członkami zespołu oraz ulepszenia procesu funkcjonowania zespołu, jak komunikowanie się czy przydzielanie zadań.

  3. Siatka OD – jest oparta na siatce kierowniczej, opracowanej przez Roberta Blake’a i Jane Mouton. Siatka kierownicza przedstawia różne kombinacje troski o produkcję i troski o ludzi oraz zmierza do zwrócenia uwagi na obie te zmienne. Najskuteczniejszym stylem jest ten, w którym kierownicy tworzą zwarte, zaangażowane grupy robocze, charakteryzujące się zarówno wysoką wydajnością, jak i znacznym zadowoleniem.

Podobne prace

Do góry