Ocena brak

Technika wyznaczania trajektorii strategicznej

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011

Charakterystyka

Trajektoria strategiczna przedstawia przebieg pozycji przedsiębiorstwa w czasie. Pozycja ta jest wyrażona przez parametry ilościowe i jakościowe w zakresie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wpływu otoczenia zewnętrznego(A. Stabyła 2000 s. 365)


W przypadku oceny ilościowej pozycji strategicznej porównujemy rzeczywiste wielkości jakie osiąga firma z wartościami wzorcowymi.


Parametry ilościowe to np.:

  • Parametry jakościowe to np.:
  • Pozycja firny w gospodarce państwa
  • Zdolności kadry zarządzającej
  • Ogólne szanse rozwojowe

Pozycję jaką zajmuje firma można ustalić na podstawie tabeli wzorców. Wykorzystujemy do tego wzorcową skale uniwersalną. Firma jest oceniana według określonych kategorii., które pozwalają na ustalenie jej pozycji.


Przykładem skali uniwersalnej może być np.

Pozycja strategiczna firmy Punktacja P1- pozycja bardzo dobra 81-100 P2- pozycja dobra 66-80 P3- pozycja średnia 50-65 P4-pozycja słaba 30-49 P5- pozycja bardzo słaba mniej niż 30
Autor: Marta Kosińska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry