Ocena brak

TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Izolacja czystych kultur

Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013

W badaniach mikrobiologicznych posługujemy się czystymi kulturami, tj. hodowlami wyprowadzonymi z jednej komórki (zarodnika), które reprezentują jeden gatunek drobnoustroju.

Sposoby izolacji czystych kultur wykonujemy przez zastosowanie:

posiewu na całej powierzchni (A)

posiewu sektorowo – redukcyjnego (B). Płytkę Petriego z zestalonym podłożem dzielimy na cztery sektory. Pobrany do izolacji materiał rozsiewamy ezą przez wszystkie sektory.

metody płytek lanych (C) polega na posiewie odpowiedniego rozcieńczenia (10-4; 10-5) zawiesiny bakterii i wykonaniu posiewu techniką wgłębną.

Po uzyskaniu wzrostu pojedynczych koloni przenosi się je sterylnie z kultur mieszanych, za pomocą ezy lub igły preparacyjnej, na jałową pożywkę w płytce Petriego lub probówce. Tak wyizolowane czyste kultury mikroorganizmów należących do jednego gatunku nazywamy szczepami.

Podobne prace

Do góry