Ocena brak

Technika prawodawcza - definicje

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

a) umiejętność poprawnego konstruowania projektów aktów normatywnych, I

b) zbiór dyrektyw określających:

- sposób formułowania przepisów merytorycznych, ich oznaczenia i systematyzacji,

- sposób zmiany obowiązującego prawa, uchylania i wprowadzania w życie nowych przepisów.

Celem jest wyznaczenie standardów ujednolicania zasad pisania projektów, ujednolicenie interpretacji np. podanie reguł.

Podobne prace

Do góry