Ocena brak

Technika delficka

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011

Charakterystyka

Metoda delficka jest metodą inwentyczną, która została opracowana przez Helmera wraz z jego współpracownikami. W metodzie tej wykorzystuje się formę pośrednią wyrażania opinii przez ekspertów. Eksperci mają za zadanie odpowiadanie na pytania, które są zawarte w specjalnych kwestionariuszach, które zawierają omawiany problem. Metoda delficka dotyczy hipotetycznego rozwoju przyszłych zdarzeń. Np:, kiedy (rok) batoniki czekoladowe zdobędą 10 procentowy udział w rynku słodyczy.


Kwestionariusze są kierowane do specjalistów, którzy wyrażają opinię na temat problemu i odpowiadają pisemnie na pytania dodatkowe. Dzięki udzielonym odpowiedziom następuje kolejny etap, czyli sprecyzowanie problemu i sposobu jego rozwiązania. Wyniki są następnie przedstawiane ekspertom razem z listą anonimowych uwag i uzasadnieniem propozycji. Eksperci rozważają problem jeszcze w czterech rundach, podczas których dochodzą wspólnie do propozycji rozwiązania problemu.


Metoda delficka wykorzystuje techniki analityczne o charakterze statycznym. Omawiana metoda jest wykorzystywana do rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych. Np.: rozmieszczenie sieci handlowych.


Zalety metody delfickiej

 • Niezależność opinii ekspertów
 • Anonimowość wypowiadanych sądów
 • Wieloetapowość postępowania
 • Uzgadnianie i sumowanie opinii osób kompetentnych

Wady metody delfickiej

 • konieczność angażowania dużej liczby osób
 • czasochłonność
 • brak bezpośredniej wymiany poglądów między ekspertami
 • trudności w doborze odpowiednich osób
 • małe angażowanie ekspertów, jeśli nie są zaznajomieni z problemem

Etapy postępowania w metodzie delfickiej

 1. Zdefiniowanie problemu
 2. Wybór grupy ekspertów
 3. Przygotowanie i rozesłanie ankiety
 4. Analiza odpowiedzi z ankiety
 5. Jeżeli brak zgodności do rozesłanie kolejnej ankiety i przejście do p.4
 6. Jeżeli jest zgodność poglądów to prezentacja wyników

 7. Autor: Barbara Krawczyk
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry