Ocena brak

Techniczne przygotowanie produkcji w przemysłowych aparaturach

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Celem technicznego przygotowania jest:

 • ustalenie receptury

 • opracowanie procesu technologicznego

 • zaprojektowanie aparatury i urządzeń

 

Typowe etapy przygotowania produkcji:

 1. Badania laboratoryjne

 2. Badania wyrobów w użytkowaniu

 3. Projektowanie aparatury i urządzeń produkcyjnych

 4. Badanie na skalę półtechniczną – budowanie fabryki w mikroskali lub pewnych elementów tej fabryki pozwalających sprawdzić czy uzyskamy odpowiedni produkt w tej zaprojektowanej aparaturze

 5. Nadzór nad uruchamianiem produkcji

 

Jest wyraźna tendencja zmian w relacji pracochłonności przygotowania produkcji a pracochłonności wykonywania produkcji. Coraz więcej czasu zajmuje faza przygotowania produkcji a coraz mniej wykonania produkcji.

Z technologicznym przygotowaniem produkcji wiąże się niezwykle ważna sprawa, którą jest normowanie. Najczęściej ustalonymi normami są:

 • normy zużycia materiałów

 • normy czasu pracy

 • normy zużycia narzędzi

Wszystkie normy wyznaczone są przy założeniu prawidłowego i niezakłóconego przebiegu procesu produkcyjnego

Podobne prace

Do góry