Ocena brak

TECHNICZNE, ARTYSTYCZNE I SPOŁECZNE TREŚCI W PLANACH PRZESTRZENNYCH. KWESTIA PRZYGOTOWANIA FACHOWEGO PLANISTÓW PRZESTRZENNYCH

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

SOCJOLOGICZNE TREŚCI

Wallis - miasto jako zbiorowość otwarta zawsze było penetrowane przez różne grupy, dlatego nie można w nim jednoznacznie przyporządkować jakiejś przestrzeni określonej grupie społecznej.

Jałowiecki - przestrzeń miejska jest wartością, a życie w mieście polega na procesach "zawłaszczenie ,, pewnych fragmentów przestrzeni miasta przez określone grupy, które wówczas uznają tę przestrzeń za "swoją".

J. Ziółkowski - wyobraźnia socjologiczna planistów - składają się na nią;świadomość że urbanista spełnia funkcję o ogromnej doniosłości, że planowanie urbanistyczne jest działalnością par excellence społeczną, świadomość konieczności zapoznania się z rzeczywistością społeczną z tendencjami rozwojowymi wielkich procesów kulturowych zachodzących w świecie , z ewolucją ugrupowań, świadomość tego, że realizacje architektoniczno - urbanistyczne wywołują doniosłe skutki społeczne, pozwalające na zaspokojenie potrzeb ludzkich, świadomość, że działalność urbanisty jest zdeterminowana przez pochodzenie etniczne i klasowe przez jego doświadczenie życiowe i przynależność grupową.

Podobne prace

Do góry