Ocena brak

Technical ladders - Szczeble techniczne

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

W wielu organizacjach występują grupy stanowisk specjalistycznych, do których trudno jest zastosować kryteria normalnie stosowane do budowania struktury zarządzania. Do przykładów takich stanowisk należą prawnicy, badacze, akademicy, pielęgniarki, nauczyciele i wiele innych.

Dla tych grup stanowisk możliwe jest, dla wsparcia programów HR, zastosowanie pewnej odmiany procesów takich jak punktowo-analityczne wartościowanie pracy lub systemy płacowe oparte na kwalifikacjach. Jeśli liczba tego typu stanowisk jest w przedsiębiorstwie znaczna i występują one obok innych stanowisk należących do konwencjonalnej struktury, bywa konieczne uruchomienie równoległego systemu wartościowania/ taryfikacji, specjalnie zaprojektowanego dla tej grupy. Tego typu praktyka nazywana jest dual career pathing - równoległe ścieżki kariery. Termin ten nawiązuje do faktu, że w pewnym momencie swojej kariery pracownik może dokonać wyboru i zadecydować w ramach której struktury widzi swój przyszły rozwój - zarządzania czy profesjonalnej.

Jednym z dość powszechnych sposobów zarządzania płacami stanowisk tego rodzaju jest budowanie szczebli technicznych. Określony szczebel techniczny przypisywany jest pracownikowi na podstawie konkretnych, szczegółowych kryteriów wiedzy, umiejętności i osiągnięć profesjonalnych. Pod pewnymi względami takie rozwiązanie podobne jest do punktowo-analitycznych systemów wartościowania pracy, ponieważ wyższe wymaganie lub osiągnięcie jeśli chodzi o konkretne kryterium daje w rezultacie wyższą pozycję, kategorię i/lub poziom płacy.

Podobne prace

Do góry