Ocena brak

Teatr „żywy" - Rola reżysera w teatrze

Autor /lol Dodano /18.02.2011

Rola reżysera w teatrze   Osobą, która decyduje o całokształcie przedstawienia, jest reżyser. Całość pracy reżysera nad spektaklem nosi nazwę inscenizacji.

Jednym z twórców współczesnego pojęcia inscenizacji był Gordon Craig. Jego zdaniem, przedstawienie teatralne powinno być takim samym dziełem sztuki, jak obraz malarski lub poemat. Ponieważ dzieło sztuki tworzy jeden artysta, dzieło sztuki teatralnej, czyli przedstawienie, powinien tworzyć jeden artysta teatru, aby zintegrowanej całości wszystkich tworzyw (znaków) nadać piętno własnej interpretacji i wizji. Reżyserowi teatralnemu podporządkowana jest więc praca wszystkich pozostałych osób: scenografa i kostiumologa, aktorów, charakteryzato-rów itp.

Do najsłynniejszych reżyserów teatralnych XX w. są zaliczani: w Polsce — Stanisław Wyspiański, Leon Schiller, Tadeusz Kantor; we Francji — Louis Jouvet, Jean Louis Barrault i Jean Yilar; w ZSRR — Jewgie-nij Wachtangow, Wsiewołod Meyerhold; w Anglii — Peter Brook i Lau-rence Olivier; w Niemczech — Erwin Piscator, Max Reinhardt, Bertolt Brecht; w Stanach Zjednoczonych — Elia Kazań.

Wspólną cechą wybitnych reżyserów jest intelektualna i estetyczna prowokacja widza, odwoływanie się do jego wrażliwości. Teksty klasyków poddawano niejednokrotnie daleko idącym przeróbkom. Aktorzy grali wówczas z dystansem wobec kreowanych przez siebie postaci, scenografia miała charakter aluzyjny, a nie ilustracyjny.

Podobne prace

Do góry