Ocena brak

Taśmy okrężnicy

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Taśmy okrężnicy (tacniae coli) są to trzy podłużne pasma utworzone z gęsto skupionej warstwy podłużnej mięśniówki, podczas gdy miedzy taśmami mięśniówką ta tworzy tylko bardzo nikłą warstwę. Szerokość taśm wynosi 0,5—1 cm, grubość około 1 mm. Taśmy biegną w równych od siebie odstępach i ciągną się od ujścia wyrostka robaczkowego do odbytnicy. W okrężnicy wstępującej i zstępującej jedna taśma, tzw. taśma swobodna (taenia libera) biegnie na powierzchni przedniej przeświecając przez otrzewną, dwie zaś od tyłu na tylnej ścianie jelita: jedna z nich, taśma krezkowa (taenia mesocolica) — przyśrodkowo, druga, taśma sieciowa (taenia omen-talis) — bocznic. Przechodząc na okrężnicę poprzeczną taśma swobodna leży na dolnym brzegu, taśma krezkowa z tyłu i przyczepia się do niej krezka okrężnicy poprzecznej, taśma sieciowa natomiast biegnie wzdłuż górnego brzegu i przyczepia się do niej sieć większa (więzadło żołądkowo-okrężnicze).

W przebiegu taśm zaznacza się wiec skręt, który tłumaczy się obrotem pętli pępkowej jelita w czasie rozwoju. Na okrężnicy esowatej taśmy ułożone są podobnie jak na okrężnicy zstępującej, tylko ku dołowi stopniowo stają się coraz szersze. Na jelicie ślepym taśmy biegną tak jak na okrężnicy wstępującej, tylko zbieżnie ku ujściu wyrostka robaczkowego. Na odbytnicy taśmy nie występują; jedynie w górnym odcinku, nim wytworzą mniej więcej równomierną i całkowitą warstwę podłużną, mają postać silniejszych pasm, przedniego i tylnego.

Warstwa okrężna mięśniówki jest cieńsza niż w jelicie cienkim. W stanie rozkurczu mięśniówki okrężnej przeważają taśmy i napięcie (tonus) ich działa jak sprężyste więzadło, które automatycznie skraca okrężnicę, tak że pozostała ściana jelita musi układać się w fałdy.

Podobne prace

Do góry