Ocena brak

TARGI JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - WIZUALNE I NIEWIZUALNE ELEMENTY STOISKA TARGOWEGO

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

Umiejscowienie stoiska na terenach targowych powinno być podporządkowane celom, jakie firma chce osiągnąć przezudział w targach. Jeżeli istotne jest dla niej dotarcie do jak największej liczby odbiorców, to stoisko powinno znajdować sięw pobliżu głównych przejść. Jednak lokalizacja na uboczu też ma swoje zalety - w przypadku firm nastawionych nawybraną i mniej liczną grupę kontrahentów, takie umiejscowienie daje szansę na swobodną rozmowę. W tym przypadkunależy jednak zadbać o dyskretne, ale dostatecznie wyraziste oznakowanie dojścia do takiego stoiska.

Również konfiguracja samego boksu wystawowego pozwala na osiągnięcie różnych celów, zatem decyzja o wyborzetypu zabudowy powinna uwzględniać nie tylko względy finansowe. Wyróżniamy cztery podstawowe typy stanowisk:

Stoisko rzędowe - dostępna jest jedna strona stoiska, przy przejściu i trzy zamknięte ściany. Miejscenajczęściej spotykane na targach; atrakcyjne jedynie ze względu na niskie koszty wynajmu, ale maograniczoną możliwość prezentacji firmy. Przy urządzaniu takiego stoiska należy brać pod uwagę to,jak wyglądają stoiska sąsiednich wystawców. Stoiska rzędowe mogą być wąskie i głębokie lubszerokie, ale za to płytkie. Stoisko wąskie i głębokie daje wystawcy niewiele powierzchni doprezentowania towarów, ale za to stwarza większą możliwość przeprowadzania poufnych rozmów.

Stoisko wyspowe (blokowe) - ze wszystkich stron otoczone jest przejściami. To doskonała możliwośćprezentacji firmy, jednak może spowodować problemy z umiejscowieniem zaplecza. To bardzokosztowna forma stoiska.

Stoisko narożne - dostępne są dwie strony, a pozostałe są zamknięte ścianami. Taki układ uważa sięczęsto za optymalny, bo bardzo dobrze zwraca uwagę odwiedzających. Jest kompromisem międzymożliwościami finansowymi a potrzebami ekspozycyjnymi.

Stoisko czołowe („półwysep") - tutaj trzy strony sąsiadują z przejściem, a jedną zamyka ściana.„Półwysep" jest stosunkowo drogi, ale za to stwarza dużą możliwość prezentowania ekspozycji.Stoiska czołowe cieszą się zazwyczaj dużą frekwencją osób zwiedzających.

Stoisko przelotowe - to odmiana „półwyspu" z dwoma przeciwstawnie zlokalizowanymi oknami,zwane również przesmykiem. Jest korzystne dla zwiedzających, ponieważ daje możliwość oglądaniaekspozycji podczas przechodzenia dwoma równoległymi ciągami komunikacyjnymi. Może jednakstwarzać problemy z ustawieniem zaplecza.

Wyposażenie stoiska targowego

Ponieważ wystawiennictwo w targach służy kontaktom z grupami otoczenia zewnętrznego, ważne jest, aby stoiskoodpowiadało w pełni założeniom systemu tożsamości firmowej, misji firmy Wystawa stanowi bowiem wizytówkęprzedsiębiorstwa, ma duży wpływ na jej wizerunek w oczach klientów. Dlatego założenia projektowe dotyczące stoiskatargowego muszą uwzględniać przesłanie, jakie firma chce zawrzeć w swojej ekspozycji, że jest najtańsza, ale dba ojakość towarów bądź że proponuje produkty nie najtańsze, ale o doskonałej renomie.Innym ważnym elementem, który ma wpływ na projekt stoiska, jest jego oryginalność i funkcjonalność, wystawcyczęsto decydują się na stoiska piętrowe, które mają na parterze część wystawową, a na piętrze - kawiarenkę czy pokoje dorozmów.

Kolorystyka i dekoracja

Barwa może silnie kojarzyć się z firmą, dlatego należy to wykorzystać przy projektowaniu wystroju stoiska. Każda ekspozycja winna mieć kolorystyczną dominantę: kolorem Agrosu jest zielony, Pioneer wykorzystuje niebieski, a Nationale-Nederlanden pomarańczowy i biały. Rozwiązania dekoracyjne zależą od charakteru targów, podczas targów artykułówżywnościowych często można spotkać elementy ekologiczne (trawa, zboża, drewno), a na targach wyrobówprzemysłowych królują kosmiczne konstrukcje (kopuły czy wieże).

Imprezy towarzyszące Zainteresowanie widzów można wzbudzić nie tylko ekspozycją, ale i towarzyszącymi imprezami, występamizespołów muzycznych, pokazami mody, akrobatyki, tańca sportowego, a także tradycyjnymi konkursami czy rozdawaniemgadżetów frmowych przez hostessy lub osoby przebrane za firmowe maskotki. Możliwości są ograniczone warunkamiprzestrzennymi targów, jednak jak pokazuje praktyka, każde targi przynoszą pod tym względem nowe, zaskakującepropozycje.

Można wspomnieć jako przykład rozdawanie wojskowej grochówki i pokazy walk rycerskich przygotowane przez Wydawnictwo Bellona na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie oraz zaaranżowanie stoiska targowego firmyIzolacja ze Zduńskiej Woli jako wioski indiańskiej, gdzie trzy razy dziennie odbywał się pokaz tańców indiańskich orazwystęp zespołu muzycznego z południowej Afryki.EkspozycjaPrzy planowaniu ekspozycji wystawowej powinno się uwzględnić zasadę, że dobre stoisko nie może być przeładowane.

Celem ekspozycji jest bowiem zaciekawienie gościa i zachęcenie do dokładniejszego zapoznania się z ofertą, a niezmęczenie osób oglądających.Aranżacja ekspozycji winna uwzględniać następującą prawidłowość - w momencie pierwszego kontaktu z ofertąhandlową dominujące znaczenie mają bodźce wzrokowe, a następnie w o wiele mniejszym stopniu słuchowe. Dlategoistotne są kolory i odpowiednie oświetlenie, a także proporcje elementów dekoracyjnych oraz ich układ. Dobre rezultatydaje umieszczenie na stoisku urządzeń interaktiv video, w których widz za pomocą pytań sam decyduje, które elementyprezentacji filmowej pokazuje mu komputer.

W ten sposób widz zmienia swoją postawę z biernej na aktywną. Na zmysłsłuchu można oddziaływać poprzez pogodną muzykę, choć mogą pojawić się też odgłosy skorelowane z tematemwystawy (praca wystawianej maszyny, szum lasu itp.).W omawianiu metod oddziaływania na widza nie sposób zapomnieć o degustacjach i innych formach aktywnegouczestnictwa widzów w ekspozycji. Jest to skuteczna i coraz częściej stosowana metoda zainteresowania odwiedzających.

Obsługa stoiska

Tutaj, jak w każdej dziedzinie, liczy się dobry fachowiec, który przestrzega klasycznych reguł profesjonalizmu. Są tom.in. skuteczna osobowość zawodowa, wiedza o produkcie i klientach oraz zrozumienie technik sprzedaży. Do kadryobsługującej należą również hostessy. Ponieważ są one często osobami pierwszego kontaktu dla wielu odwiedzających, mają wpływ na opinię o firmie. Zatem przy doborze hostess tak samo ważne jak atrakcyjny wygląd są uprzejmość,komunikatywność oraz wiedza o firmie i produkcie.

Podobne prace

Do góry