Ocena brak

Tarcza

Autor /Odillo Dodano /01.06.2013

Tarcza, która w zależności od kształtu i wielkości osłaniała wojownika całkowicie albo częściowo (tarczę o największych rozmiarach nazywano sculum, &voeóę), zapewniała ochronę dzięki wytrzymałości materiału, z którego była wykonana, i swemu wypukłemu kształtowi.

W Piśmie Świętym tarcza jest obrazem opieki Bożej. Pan Bóg powiedział do Abrama w widzeniu: ..Nie obawiaj się, Abramie! Ja jestem. Twoją tarczą” (Rdz 15,1). Ostatnie zaś błogosławieństwo Mojżesza kończy się słowami:

„Błogosławionyś ty, Izraelu! Kto podobny tobie, ludu, co wybawienie masz w Panu? On tarczą pomocy twojej i mieczem chwały twej” (Pwt 3.3,29 — Wig).

Psalmista także często używa tego porównania: „Jego wierność to puklerz i tarcza”, czytamy w Ps 91,4. Wulgata oddaje w wielu miejscach słowo „tarcza” za pomocą określenia protector.

Jeśli św. Paweł określa wiarę jako tarczę, która gasi wszystkie rozżarzone strzały piekła, to wyraża się w tym porównaniu żywa świadomość opieki i pomocy Bożej. Obraz ten jest zupełnie jednoznaczny.

„Słusznie — powiada św. Jan Chryzostom — nazywa Apostoł wiarę tarczą (&vQt:ós)-, jak tarcza jest trzymana przed całym ciałem, będąc jakby murem, tak też i wiara: wszystko odpiera. »Dzięki niej — powiada — zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego«, A nic nie może przebić tej tarczy (...) Pociskami zaś Złego nazywa pokusy i niegodziwe żądze. Słusznie też dodał określenie: rozżarzone*, takie bowiem są żądze.” 

Podobne prace

Do góry