Ocena brak

Tanzania - Polityka wewnętrzna

Autor /Tytus Dodano /30.09.2011

Prezydentem Tanzanii został dotychczasowy prezydent Tanganiki - Nyerere, wiceprezydentem - prezydent Zanzibaru Karume. Wprowadzona w następnym roku konstytucja organizowała nowe państwo na wzór komunistyczny, m.in. partii TANU zagwarantowano przywództwo polityczne. 1967 prezydent Nyerere wydał tzw. Deklarację z Arushy, w której precyzował zasady budowy ustroju socjalistycznego w Tanzanii.

1977 z połączenia monopartii obu części kraju (TANU i ASP) powstała nowa rządząca Rewolucyjna Partia Tanzanii (CCM), której przewodnictwo objął Nyerere. 1978 wojska ugandyjskie zajęły przygraniczny region Kagera, w odpowiedzi siły tanzańskie weszły do Ugandy, opanowały stolicę Kampalę doprowadzając do upadku prezydenta Ugandy I. Amina Dady. 1980 nastąpiła próba zamachu stanu w Zanzibarze. Narastające w Tanzanii trudności gospodarcze i niepokoje wewnętrzne doprowadziły w 1980 do powszechnych zamieszek, w wyniku których Nyerere zrzekł się urzędu prezydenckiego, a stanowisko to objął A.H. Mwinyi.

Kontynuujący politykę poprzednika nowy prezydent nie potrafił zwalczyć potęgujących się objawów kryzysu gospodarczego. W październiku 1990 na prezydenta separatystycznie zorientowanego Zanzibaru wybrany został S. Amour. Przystąpienie Zanzibaru do Organizacji Konferencji Islamskiej spowodowało dalszy wzrost napięć z Tanganiką. Interwencja byłego szefa państwa Nyerere sprawiła, że w sierpniu 1993 Zanzibar zrezygnował z członkostwa w tej organizacji.

30 listopada 1993 prezydenci Kenii, Tanzanii i Ugandy podpisali w Arushy układ, mający na celu ożywienie działań założonej w 1967 (zerwanej w 1977) wspólnoty gospodarczej państw wschodnioafrykańskich (East African Community). W wyborach 1995 zwyciężyła CCM, a prezydentem został jej kandydat - B. Mkapa.

Podobne prace

Do góry